Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Barn ; Diktare: två epigram

  • Hille, Peter
  • Barn ; Diktare : två epigram / översättning Gösta Gideon Molin. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1913
  • Ingår i: Gösta Molin: Lättsinne och tungsinne. – s. 152-153
  • Originalspråk: Tyska