Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Andromake: sorgespel

  • Racine, Jean
  • Andromake : sorgespel / för svensk scen av Ivar Harrie. – Uppsala : H. Geber, 1934
  • Originaltitel: Andromaque
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1668
  • Nya upplagor: Stockholm : Kungliga Dramatiska Teatern, 1969 ; Stockholm : Skriptor i samarbete med Svensklärarfören., 1980
  • Även i: Världens bästa dramer, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 222-259  -   Spelad på Kungliga Dramatiska Teatern 15/12 1939