Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

I. Ser du, där drivor av bländvit snö... ...

  • Horatius Flaccus, Quintus
  • I. Ser du, där drivor av bländvit snö... ... / översättning Ivar Harrie. – Stockholm : Bonnier, 1943
  • Ingår i: All världens lyrik. – s. 38-44
  • Originalspråk: Latin
  • Innehåll:

    ... II. Medan ännu jag var dig kär... III. Jämnmod skall var lösen i nödens tid... IV. Ro ber seglarn om, som på öppna havet... V. Den, Melpomene, Du var en gång...,

  • Ser du, där drivor av bländvit snö... även i: Kärlek, vin och sång : en diktantologi, Stockholm : Hökerberg, 1949, s. 112-113