Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Descartes

  • Descartes, René
  • Descartes / i urval och med inledning av Paul Valéry ; översättning av Gunnel Vallquist. – Stockholm : Bonnier, 1950. – (De stora filosoferna)
  • Originalspråk: Franska
  • Innehåll:

    Avhandling om metoden att rätt bruka sitt förstånd och utforska sanningen i vetenskaperna ; Filosofiska betraktelser: Första betraktelsen: Om de ting, som kunna betvivlas ; Andra betraktelsen: Om människans natur och huruledes man lättare får kunskap om den än om kroppen ; Brev från författaren till bokens översättare ; Brev till Père Mersenne (20 november 1629) ; Brev till M. de Balzac (15 maj 1631) ; Brev till Père Mersenne (22 juli 1633)  ; Brev till Père Mersenne (20 januari 1633)