Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Min vän kommissarie Maigret

  • Simenon, Georges
  • Min vän kommissarie Maigret / [övers. av Gunnel Vallquist]. – Stockholm : Bonnier, 1952
  • Originaltitel: Mon ami Maigret
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1949
  • Nya upplagor: Stockholm : Aldus/Bonnier, 1964, Stocholm : Atlantis, 2016
  • Upplagan 2016 är reviderad av Carl Otto Werkelid