Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Läsdagar

  • Proust, Marcel
  • Läsdagar / översättning Gunnel Vallquist. – Stockholm : Natur och kultur, 1961
  • Ingår i: Världens bästa essayer i urval. – s. 510-518
  • Originalspråk: Franska