Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

När dagen vänder: religiöst skådespel i 3 akter

  • Claudel, Paul
  • När dagen vänder : religiöst skådespel i 3 akter / översättning Erik Lindegren och Gunnel Vallquist
  • Kungliga Dramatiska Teatern 28/3 1958
  • Originaltitel: Partage de midi
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1906
  • Dramatens programhäfte