Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Heine i modern försvenskning

  • Montelin, Gösta
  • Heine i modern försvenskning
  • Ingår i: Aftonbladet. – 12/1 1918