Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ivar Harrie: minnesteckning

  • Svenbro, Jesper
  • Ivar Harrie : minnesteckning. – Stockholm : Svenska akademien, 2011