Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

I, 3 Utan mig skall Ert skepp, snart klyva Aegeiska böljor,...

  • Tibullus
  • I, 3 Utan mig skall Ert skepp, snart klyva Aegeiska böljor,... / översättning Ivar Harrie. – Stockholm : Natur och kultur, 1961
  • Ingår i: Romersk poesi i orginal med svensk tolkning. – s. 65-71
  • Originaltitel: I, 3 Ibitis Aegaeas sine me, Messalla, per unda
  • Originalspråk: Latin