Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Baudelaire

  • Baudelaire, Charles
  • Baudelaire / översättning Sven Collberg. – Lund : Domus Propria, 1957
  • Originalspråk: Franska
  • Innehåll:

    ur Les fleurs du mal: Motsvarigheter ; Livet före detta ; Fienden ; Inbjudan rill resa ; Höstsång I-II ; Musik ; Den besatte ; Gatans blinda ; Andakt ; Spleen ; Till en förbipasserande ; De älskandes vin ; Den nyfiknes dröm ; ur cykeln Resan I, VIII ; ur Les Spleen de Paris: Petits poèmes en prose: Främlingen ; Konstnärens bekännelse ; Narren och Venus ; ur Charles Baudelaires intima dagböcker: urval ur Mon coeur mis a nu: I, III, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XVIII, XXVIII ; XXX, XLII ; LVI ; LXXIII ; LXXVI ; LXXXVII

  • Till en förbipasserande även i: Lyrikvännen 4(1957): 3, s. 4