Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Tio dikter

  • Raleigh, Walter
  • Tio dikter / översättning från engelska Sven Collberg. – Lund : Övers, 1974
  • Originalspråk: Engelska
  • Innehåll:

    Vad är vårt liv? (What is Our Life?) ; Lögnen (The lie) ; En sorgtyngd mänskas pilgrimsfärd ; Författarens gravskrift, gjord av honom själv ; Avsked till hovet (Farewell to the court) ; När du kom igen från din pilgrimsfärd ; Till översättaren av Lucanus  (To the Translator of Lucan's Pharsalia) ; Till sin kära, när han vunnit henne ; Den blick, som satt i brand min kärleksdröm ; ur Oceanens elvte och sista bok. Till Cynthia (The Ocean's Love to Cynthia)