Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hans sa ”Dansa för mig”, och han sa...

  • Keyes, Sidney
  • Hans sa ”Dansa för mig”, och han sa... / översättning Sven Collberg
  • Ingår i: Sydsvenska Dagbladet Snällposten. – 24/8 1958
  • Originalspråk: Engelska