Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om oxen och åsninnan vid krubban

  • Spee, Friedrich von
  • Om oxen och åsninnan vid krubban / översättning Sven Collberg
  • Ingår i: Sydsvenska Dagbladet Snällposten. – 22/12 1968
  • Originalspråk: Tyska