Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gri-Gri: operett i 3 akter efter Jules Shancel

  • Bolten-Beckers, Heinrich
  • Gri-Gri : operett i 3 akter efter Jules Shancel / öfversatt af Oscar Ralf ; musik Paul Lincke
  • Oscarsteatern 30/11 1912
  • Originaltitel: Grigri
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1911
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1357