Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Min ögonsten: farsoperett i 3 akter

  • Kraatz, Curt & Kren, Jean
  • Min ögonsten : farsoperett i 3 akter / öfversatt af Oscar Ralf ; musik Jean Gilbert
  • Oscarsteatern 3/5 1913
  • Originaltitel: Puppchen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1912
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2324