Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Moderna qvinnor: operett i 3 akter efter "Place aux femmes" af Alfred Hennequin & Albin Valabrèque

  • Okonkowski, Georg & Schöfeld, Alfred
  • Moderna qvinnor : operett i 3 akter efter "Place aux femmes" af Alfred Hennequin & Albin Valabrèque / öfversatt af Oscar Ralf ; musik Jean Gilbert
  • Oscarsteatern 29/3 1912
  • Originaltitel: Die moderne Eva
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1911
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2553