Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Svalboet: operett i 3 akter

  • Marischka, Ernst & Granichstädten, Bruno
  • Svalboet : operett i 3 akter / översatt av Oscar Ralf ; musik Bruno Granichstädten
  • Vasateatern 30/4 1928
  • Originaltitel: Das Schwalbennest
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1926
  • Källa: Dagens Nyheter 24/4 1928, s. 12