Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Unge Adolar: farsoperett i 3 akter

  • Kraatz, Curt & Kessler, Richard & Frey, Hermann
  • Unge Adolar : farsoperett i 3 akter / översatt av Oscar Ralf ; musik Walter Kollo
  • Södra teatern 29/10 1921
  • Originaltitel: Der verjungte Adolar
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1920
  • Källa: Dagens Nyheter 26/10 1921, s. 9