Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kalifens hovnarr: opera i 1 akt

  • Rossato, Arturo
  • Kalifens hovnarr : opera i 1 akt / översatt av Oscar Ralf ; musik Franco Casavola
  • Kungliga Teatern (Operan) 29/12 1938
  • Originaltitel: Il Gobbo del califfo
  • Originalspråk: Italienska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1929
  • Källa: Pjäser och libretton i Kungliga Teatrarnas Arkiv, nr 1508