Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En pariser - borgares memoirer: del I-VI

  • Véron, Louis Désiré
  • En pariser - borgares memoirer : del I-VI / öfversättning af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Ridderstad, 1855-1856. – (Historiskt Memoire-bibliothek ; 1: 5-26)
  • Originaltitel: Mémoires d'un bourgeois de Paris
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1855