Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

André Chénier

  • Méry, Joseph
  • André Chénier / öfversättning af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Beijer, 1853. – (Nytt kabinettsbibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ; 4(1853): 14-19)
  • Originaltitel: André Chénier
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1850
  • Ej i Libris, se: KB:s gamla kortkatalog "Plåten"   -    Svenskt boklexikon åren 1830-1865, senare delen, s. 46