Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Parvernyerne: roman

  • Féval, Paul
  • Parvernyerne : roman / öfversättning från franskan af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Beijer, 1853. – (Nytt kabinettsbibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ; 4(1853): 25-29)
  • Originalspråk: Franska
  • Ej i Libris, se: KB:s gamla kortkatalog "Plåten"   -    Svenskt boklexikon åren 1830-1865, förra delen, s. 349