Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Stjernkammaren: historisk roman

  • Ainsworth, William Harrison
  • Stjernkammaren : historisk roman / öfversättning från engelskan af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Ridderstad, 1854. – (Nytt kabinetts-bibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ; 5(1854): 22-29)
  • Originaltitel: The Star-Chamber
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1854
  • Se även KB:s gamla kortkatalog "Plåten"    -  Svenskt boklexikon åren 1830-1865, förra delen, s. 14