Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dunmow's lands-sed eller priset för äkta kärlek och trohet: en berättelse ur hemlifvet i England

  • Ainsworth, William Harrison
  • Dunmow's lands-sed eller priset för äkta kärlek och trohet : en berättelse ur hemlifvet i England / öfversättning af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Beijer, 1855. – (Nytt kabinettsbibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ; 6(1855): 11-16)
  • Originalspråk: Engelska
  • Ej i Libris, se: KB:s gamla kortkatalog "Plåten"   -    Svenskt boklexikon åren 1830-1865, förra delen, s. 14