Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Villette: roman

  • Brontë, Charlotte
  • Villette : roman / af Currer Bell ; öfversättning från engelskan af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Ridderstad, 1854. – (Nytt kabinetts-bibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ; 5(1854): 12-21)
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1853
  • Se även KB:s gamla kortkatalog "Plåten"   -   Svenskt boklexikon åren 1830-1865, förra delen, s. 70 (under Bell, Currer)