Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Slotter Mont-Revêche: roman

  • Sand, George
  • Slotter Mont-Revêche : roman / öfversättning från franskan af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Beijer, 1853. – (Nytt kabinettsbibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ;4(1853): 19-24)
  • Originaltitel: Mont-Revêche
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1852
  • Ej i Libris, se: KB:s gamla kortkatalog "Plåten"   -    Svenskt boklexikon åren 1830-1865, senare delen, s. 391