Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ulrika (Ulla) Sophia von Strussenfelt

  • Johansson, Stefan
  • Ulrika (Ulla) Sophia von Strussenfelt
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – 33 (2007-2011), s. 754-758
  • Innehåll:

    Se fulltext