Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ett pennskaft från förra århundradet: Ulrika Sophia von Strussenfelt

  • Ridderstad, Stina
  • Ett pennskaft från förra århundradet : Ulrika Sophia von Strussenfelt. – Lund : Gleerup, 1944