Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Thé-Rosen

  • Stowe, Harriet Beecher
  • Thé-Rosen / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
  • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 39-46
  • Originalspråk: Engelska