Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lilla Marias trolofning

  • Dickens, Charles
  • Lilla Marias trolofning / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
  • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 70-78
  • Originalspråk: Engelska
  • ur Charles Dickens tidskrift Household Words