Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Maria

  • Anonym
  • Maria / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
  • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 79-185
  • Originalspråk: Franska