Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En olycksfogel: humoristisk skizz

  • Anonym
  • En olycksfogel : humoristisk skizz / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
  • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 3-18
  • Originalspråk: Tyska