Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mina anförvandter: ur en Misantrops efterlemnade papper

  • Anonym
  • Mina anförvandter : ur en Misantrops efterlemnade papper / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
  • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 19-38
  • Originalspråk: Tyska