Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Till den helige Petrus, under en storm på hemväg från Room

  • Medrano, Francisco de
  • Till den helige Petrus, under en storm på hemväg från Room / översättning Sven Collberg. – Malmö : Lundgrens bokhandel, 1959
  • Ingår i: Snö, purpur och grön vind. – s. 24
  • Originalspråk: Spanska