Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Till ett fartyg, förlist på havsstranden

  • Jáuregui y Aguilar, Juan de
  • Till ett fartyg, förlist på havsstranden / översättning Sven Collberg. – Malmö : Lundgrens bokhandel, 1959
  • Ingår i: Snö, purpur och grön vind. – s. 37
  • Originalspråk: Spanska