Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

De som en gång var världens pomp och ståt

  • Calderón de la Barca, Pedro
  • De som en gång var världens pomp och ståt / översättning Sven Collberg. – Malmö : Lundgrens bokhandel, 1959
  • Ingår i: Snö, purpur och grön vind. – s. 39
  • Originalspråk: Spanska