Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ett förfeladt mästerskott

  • Anonym
  • Ett förfeladt mästerskott / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
  • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1853: 80-81
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1836
  • Innehåll:

    I. Lyckobarnet ; II. Hvad han inte kunde ; III. Kathinka ; IV. Upptäckten ; V. Deraf ingen framfång ; VI. Ett beslut ; VII. En halsstarrig fader ; VIII. Ett förfeladt mästerskott