Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Negrerna i Afrika

  • Michiels, Alfred
  • Negrerna i Afrika / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
  • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1854: 44-50
  • Originaltitel: Le Capitaine Firmin, ou la Vie des nègres en Afrique
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862