Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Erik Walderthon

  • Dickens, Charles
  • Erik Walderthon / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
  • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1858: 26-43
  • Originalspråk: Engelska