Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bad- och spelorten Homburgs mysterier

  • Anonym
  • Bad- och spelorten Homburgs mysterier / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
  • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1858: 96-100
  • Originalspråk: Tyska