Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Min lilla skyddsling

  • Dickens, Charles
  • Min lilla skyddsling / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
  • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1859: 37-48
  • Originalspråk: Engelska