Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Adrian Brauwer

  • Des Essarts, Alfred
  • Adrian Brauwer / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
  • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1859: 18-32
  • Originalspråk: Franska