Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Héléne

  • Hottot, Alfred
  • Héléne / öfversättning från fransyskan Ulrika von Strussenfelt
  • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1861: 61-77
  • Originalspråk: Franska