Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Det hemlighetsfulla slottet i Vendôme

  • Anonym
  • Det hemlighetsfulla slottet i Vendôme / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
  • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1866: 99-103
  • Originalspråk: Franska