Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Rachel

  • Anonym
  • Rachel / öfversättning från franskan Ulrika von Strussenfelt
  • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1870: 82 - 1871: 27
  • Originalspråk: Franska