Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Arkipelagen

  • Hölderlin, Friedrich
  • Arkipelagen / översättning Sven Collberg
  • Ingår i: Horisont. – 1989: 1 , s. 74-81
  • Originalspråk: Tyska