Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Tre dikter

  • Drayton, Michael
  • Tre dikter / översättning Sven Collberg
  • Ingår i: Sydsvenska Dagbladet Snällposten. – 3/6 1967
  • Originalspråk: Engelska
  • Innehåll:

    Hur mången löjlig sminkad uselhet... (How many patry, foolish painted things) ; Än hemsökt av din skönhet, en demon… (An evil spirit, your beauty haunts me still…) ; Det hjälper ej. En kyss blott till farväl! (Since there’s no help, come let us kiss and part)