Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fem ges ut på nytt

  • Risberg, Angelica
  • Fem ges ut på nytt
  • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 12/7 2004