Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En förvandlad text: nyöversättning och modernisering av Enid Blytons Fem går i fällan

  • Källquist, Maria
  • En förvandlad text : nyöversättning och modernisering av Enid Blytons Fem går i fällan
  • Innehåll:

    Se fulltext

  • Examensarbete VT 2012 Master i översättning Specialisering i engelska Lunds Universitet, Språk- och litteraturcentrum Översättarutbildningen